wergeland og stortinget - vignette

Galleri


Grunnloven og 17.mai

Norges grunnlov av 4. november 1814
Norges grunnlov av 4. november 1814
Kongelig kunngjørelse 17. mai i 1828
Kongelig kunngjørelse 17. mai i 1828
Wergelands tegning av ”Torvslaget” 1829
Wergelands tegning av ”Torvslaget” 1829
Wergelands dikt "Leve Syttende Mai!"
Wergelands dikt "Leve Syttende Mai!"

Wergelands dikt v. avdukingen av Krohg-støtten 1833
Wergelands dikt v. avdukingen av Krohg-støtten 1833
Stortingets konstitusjonskomités innstilling 17. mai 1824
Stortingets konstitusjonskomités innstilling 17. mai 1824

Jødeparagrafen

Norges grunnlov av 17. mai 1814 med §
Norges grunnlov av 17. mai 1814 med §
Nicolai Wergelands grunnlovsutkast 1814
Nicolai Wergelands grunnlovsutkast 1814
Leidebrev for jøden Salomon Heine 1834
Leidebrev for jøden Salomon Heine 1834
Wergelands forslag til opphevelse av Grunnloven § 2 1839
Wergelands forslag til opphevelse av Grunnloven § 2 1839

Stortingsrepresentant Søren Anton Wilhelm Sørensen (1793-1853)
Stortingsrepresentant Søren Anton Wilhelm Sørensen (1793-1853)
Wergelands pamflett, 1841
Wergelands pamflett, 1841
Wergelands brev til Konstitusjonskomiteen 8. september 1842
Wergelands brev til Konstitusjonskomiteen 8. september 1842
 Wergelands notat ”Positive Religionsbud” 1842
Wergelands notat ”Positive Religionsbud” 1842

Første gangs behandling i Stortinget.
Første gangs behandling av grunnlovsforslaget i 1842
Wergelands modifiserte forslag til grunnlovsendring 9. september 1842.
Wergelands modifiserte forslag til grunnlovsendring 9. september 1842.
Annen gangs behandling av grunnlovsforslaget i 1845
Annen gangs behandling av grunnlovsforslaget i 1845
Tredje gangs behandling i Stortinget i 1848
Tredje gangs behandling av grunnlovsforslaget i 1848

Fjerde gangs behandling i Stortinget i 1851
Fjerde gangs behandling av grunnlovsforslaget i 1851
Sanksjonering av grunnlovsendringen 1851
Sanksjonering av grunnlovsendringen 1851

Praëmsaken

Wergelands brev til Stortinget 1845
Wergelands brev til Stortinget 1845
Stortingsrepresentant Honoratus Bonnevie (1797-1848)
Stortingsrepresentant Honoratus Bonnevie (1797-1848)
Bonnevies brev til Stortinget datert 22. februar 1845
Bonnevies brev til Stortinget datert 22. februar 1845
Stortingsrepresentant Nils Nilssøn Dahl (1806-1854)
Stortingsrepresentant Nils Nilssøn Dahl (1806-1854)

Wergelands brev til Stortinget 24.2.1845
Wergelands brev til Stortinget 24.2.1845
Wergelands attest fra sogneprest Hesselberg,1838
Wergelands attest fra sogneprest Hesselberg,1838
Wergelands brev til Budgetcommitteen datert 2. mars 1845
Wergelands brev til Budgetcommitteen datert 2. mars 1845
Peder Fauchald – portrett
Stortingsrepresentant Peder Jensen Fauchald (1791-1856)

Indstilling No. 380 fra Budsjettkomiteen, 1845
Indstilling No. 380 fra Budsjettkomiteen, 1845
Forslag fra representant Dahl om å oversende anmodningen til Regjeringen 1845
Forslag fra representant Dahl om å oversende anmodningen til Regjeringen 1845